Admissions
FizMat жыл сайын қазақстанның барлық өңірлерінен ең үздік оқушыларды жинайды

МАТЕМАТИКА, ЛОГИКА 

 1. Қарапайым және ондық бөлшектер. Оларға амалдар қодану.
 2. Натурал, бүтін, бөлшек сандар. Оларға амалдар қолдану.
 3. Пайыздар. Қатынас және пропорция.
 4. Алгебралық өрнектер және теңдіктер. Өрнектерді теңбе- тең түрлендіру.
 5. Бір айнымалыдан тәуелді сызықтық теңдеулер. Сызықтық функция, оның қасиеттері және графигі.
 6. Бір айнымалыдан тәуелді сызықтық теңсіздіктер және олардың жүйелері.
 7. Екі айнымалыдан тәуелді сызықтық теңдеулер және олардың жүйелері.
 8. Координаттық жазықтық.
 9. Модуль. Айнымалысы модульмен берілген, бір айнымалыдан тәуеді сызықтық теңдеулер. Айнымалысы модульмен берілген, бір айнымалыдан тәуеді сызықтық теңсіздіктер.
 10. Мәтін есептер: қозғалыс, бірлескен жұмыс, санның бөлігін табу және бөлшек арқылы санын табу, санның пайызын табу және пайызы бойынша санды табу.
 11. Деректер қатары. Деректер қатарының ең үлкен және ең кіші мәндері. Сандардың арифметикалық ортасы. Мода. Медиана. Деректер қатарының ауқымы.
 12. Перпендикуляр түзулер және кесінділер. Параллель түзулер және кесінділер.
 13. Центірлік цимметрия. Өстік цимметрия.

  

АFЫЛШЫН ТIЛI

GRAMMAR

 1. Present tenses (Simple, Continuous)
 2. Past tenses (Simple, Continuous)
 3. Future Simple (will, be going to)
 4. Articles (a/ an, the)
 5. Countable and uncountable nouns
 6. Questions (general and special)
 7. Sentence word order

Themes of topics for reading tasks:

 1. Family
 2. City
 3. Sport
 4. Working day
 5. Hobby