Admissions
FizMat жыл сайын қазақстанның барлық өңірлерінен ең үздік оқушыларды жинайды

МАТЕМАТИКА

 1. Санның бүтін көрсеткішті дәрежесі. Дәрежесі бар өрнекті түрлендіру.
 2. Көпмүшеліктер. Көпмүшеліктерге амалдар қолдану. Көпмүшеліктерді көбейткіштерге жіктеу. Алгебралық өрнектерді теңбе-тең түрлендіру.
 3. Сызықтық функция және оның графигі. Сызықтық функциялардың графиктерінің өзара орналасуы.
 4. , , () функциялары және олардың қасиеттері.
 5. Қысқаша көбейту формулалары. Қысқаша көбейту формуларының көмегімен өрнектің мәнін есептеу және түрледіру.
 6. Теңдеулер және теңсіздіктер құру көмегімен мәтін есептерді шешу.
 7. Алгебралық бөлшектер. Алгебралық бөлшектерге қолданылатын амалдар. Алгебралық өрнектерді теңбе-тең түрледіру.
 8. Модуль. Айнымалысы модульмен берілген, бір айнымалыдан тәуелді сызықтық теңдеулер. Айнымалысы модульмен берілген, бір айнымалыдан тәуелді сызықтық теңсіздіктер.
 9. Статистика элементтерінің нұсқалардың абсолютті және салыстырмалы жиілігін есептеу бөлігі, кесте түрінде немесе полигон жиіліктері түрінде берілген статисикалық ақпараттарды талдау.
 10. Сыбайлас, вертиклаь бұрыштар және олардың қасиеттері. Түзулердің өзара орналасуы. Параллель түзулер: анықтамасы, белгілері, қасиеттері. Пепендикуляр түзулер: анықтамасы, белгілері, қасиеттері.
 11. Үшбұрыш және оның түрлері. Үшбұрыштар теңсіздігі. Үшбұрыш бұрыштарының қасиеттері. Үшбұрыштар теңдігінің белгілері. Тікбұрышты үшбұріш белгілері. Теңбүйірлі үшбұрыш қасиеттері.
 12. Шеңбер. Түзу мен шеңбердің, екі шеңбердің өзара орналасуы. Іштей және сырттай сызылған үшбұрыштар.

 

ФИЗИКА 

МЕХАНИКАЛЫҚ ҚОЗҒАЛЫС

1) Механикалық қозғалыстың салыстырмалығы

2) Бірқалыпты және бірқалыпсыз түзусызықты қозғалыс

3) Қозғалысты график түрінде сипаттау. Есеп шығару

 

ДЕНЕЛЕРДІҢ ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУІ

1) Заттың тығыздығы

2) Инерция

3) Күш

4) Тартылыс құбылысы. Ауырлық күші

5) Дененің салмағы

6) Деформация

7) Серпімділік күші. Гук заңы

8) Үйкеліс күші

 

ҚЫСЫМ

1) Қысым. Қатты денелердігі қысым

2) Сұйықтар мен газдардағы қысым. Паскаль заңы

3) Қатынас ыдыстар

4) Гидравликалық мәшине

5) Атмосфералық қысым

6) Архимед күші

7) Денелердің жүзу шарттары. Есептер шығару.

 

ЖҰМЫС ЖӘНЕ ҚУАТ. ЭНЕРГИЯ

1) Механикалық жұмыс. Қуат

2) Энергия

3) Кинетикалық және потенциалдық энергия

4) Энергияның сақталу және айналу заңы

5) Жай механизмдер

6) Жай механизмдердің пайдалы әрекет коэффициенті. Механиканың «Алтын ережесі»

 

АFЫЛШЫН ТIЛI

GRAMMAR

 1. Present tenses (Simple, Continuous)
 2. Past tenses (Simple, Continuous)
 3. The Present Perfect
 4. Modal verbs (can, must, should, have to)
 5. Adjectives (comparative and superlative forms)
 6. Future tenses (will and be going to)
 7. Sentence word order

Themes of topics for reading tasks:

 1. Food
 2. Country
 3. Sport
 4. Travelling
 5. Hobby