Admissions
Жыл сайын FizMat қазақстанның барлық өңірлерінен үздік оқушыларды жинайды

ОФЕРТА-ШАРТЫ

Қызмет көрсету және жұмыстарды орындау туралы жария шарт

«Республикалық физика-математика мектебі» коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі ‒ «Орындаушы») Жарғының негізінде әрекет ететін басқарма төрағасы Р.С. Калиев тұлғасында қызмет көрсетуге және жұмыстарды орындауға өтініш білдірген (бұдан әрі ‒ «Тапсырыс беруші») осы Шартқа (бұдан әрі ‒ «Шарт», «оферта-шарты» немесе «оферта») сәйкес қызметтер көрсетеді және жұмыстарды орындайды.

Атап айтқанда, жария Шарттың мәтінін компанияның ресми сайтында жариялау (орналастыру) белгілі бір қызмет түрлерін көрсету мақсатында көптеген адамдарға арналған компанияның жария ұсынысы (офертасы) болып табылады (Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 395-бабы).

Тұтынушының осы Шарттың талаптарын қабылдау (акцепт) фактісі Тұтынушының өзі тапсырыс берген қызметтерге осы шартта айқындалған тәртіппен және шарттарда ақы төлеуі болып табылады (Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 396-бабы 3-тармағы).

ОСЫ ОФЕРТА-ШАРТТА ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН АНЫҚТАМАЛАР

Осы Оферта-Шартта қолданылатын терминдер мен анықтамалар, егер түпмәтіннен өзге мағына туындамаса не өзгеше арнайы белгіленбесе, олардың келесі мағынасында пайдаланылады:

Оферта ‒ осы құжат «Республикалық физика-математика мектебі» КеАҚ қызметтерді көрсету және жұмыстарды орындау жөніндегі жария оферта-шарты».

Оферта акцептісі ‒ Тапсырыс берушінің осы Офертада көзделген әрекеттерді жүзеге асыруы арқылы Офертаны толық және сөзсіз қабылдауы. Оферта акцепті құрады шарт-оферта. Оферта-шарт-Орындаушы мен Тапсырыс беруші арасындағы Офертаны құптау арқылы жасалатын Қызметтерді көрсетуге арналған шарт.

Орындаушы ‒ «Республикалық физика-математика мектебі» Коммерциялық емес акционерлік қоғамы, БСН 941240001210, заңды мекенжайы: 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғылы, 55/23 ғимарат,тел. 8 775 335 4967

Орындаушының сайты ‒ Орындаушының Интернет желісі арқылы қолжетімді ақпараттық ресурстарының жиынтығы. Орындаушының веб-сайты арқылы қол жетімді барлық ресурстарға сілтемелер https://admissions.fizmat.kz мекен-жайында орналасқан.

Тапсырыс беруші ‒ Офертаны құптауды жүзеге асырған және осылайша жасалған Оферта-шарты бойынша Орындаушы қызметтеріне Тапсырыс беруші болып табылатын және admissions.fizmat.kz порталдарының ақпараттық қызметтеріне қол жеткізген жеке немесе заңды тұлға.

admissions.fizmat.kz кіру коды ‒ веб-сайттарда Орындаушының қызметтерін алуға мүмкіндік беретін бағдарламалық код.

Қызметтер ‒ admissions.fizmat.kz.домендерінде қол жетімді «Республикалық физика-математика мектебі» КеАҚ көрсететін түрлі ақпарат пен интернет-сервистерді, онлайн және ақпараттық қызметтерді ұсыну.

Қызметтерді басқару жүйесі ‒ пайдаланушыларды тіркеуге, қызметтерге тапсырыс беруге, қызметтерді басқаруға, көрсетілген қызметтерді есепке алуға арналған Орындаушының автоматтандырылған жүйесі. Қызметтерді басқару жүйесіне қол жеткізу Орындаушының сайты арқылы жүзеге асырылады.

Дербес шот ‒ есеп айырысу бірліктерінде көрсетілген Тапсырыс берушінің ақша қаражатының түсуі мен есептен шығарылуын көрсететін қызметтерді басқару жүйесіндегі жазбалардың топтастырылған жиынтығы.

Прейскурант ‒ Орындаушы шартта белгіленген тәртіппен қабылдайтын және өзгертетін және орындаушы көрсететін қызметтердің түрлері туралы және олардың тапсырыс беру тәртібі мен құны туралы мәліметтерді қамтитын құжат. Орындаушы қызметтердің әртүрлі санаттары және/немесе тұтынушылар үшін жеке прейскуранттар қалыптастыруға құқылы.

Есеп айырысу бірлігі ‒ көрсетілетін қызметтердің тарифтеу бірлігі; есеп айырысу бірлігі ретінде қазақстандық теңге пайдаланылуы мүмкін.

Операция ‒ Егер төлем енгізу қызметті ұсыну үшін қажетті шарт болып табылған жағдайда, Тапсырыс берушінің Дербес шотының қаражатын есептен шығаруды болжайтын сервисті пайдалана отырып, Тапсырыс берушінің әрекеті (сервистің тапсырыс берілген әрекеті).

Өткізілген қызмет ‒ Тапсырыс берушіге көрсетілген қызмет, ол бойынша қызмет көрсету туралы акт ресімделген. Авторизация-логин мен парольді енгізу арқылы тапсырыс берушінің Қызметтерді басқару жүйесіне кіру мүмкіндігі.

Шотты бұғаттау ‒ операцияларды жүргізуден бас тарту арқылы Орындаушы ұсынатын барлық қызметтерді тоқтата тұру.

 1. ШАРТТЫҢ МӘНІ

1.1. Осы Оферта-шарты жеке және заңды тұлғаларға (Тапсырыс берушілерге) қызметтерді көрсету тәртібін (бұдан әрі ‒ «Қызметтер») анықтайды, сондай-ақ осы Шартқа қатысушы Тараптардың өзара құқықтары мен міндеттерін белгілейді.

1.2. Тараптар осы Шартқа сәйкес көрсетілетін қызметтер осы Шартта көзделген нысанда ұсынылатынымен келіседі, яғни. Қызметтерді көрсету мүмкін болмаған немесе Қызметтерді көрсетудегі үзілістер (кешіктірулер, ақаулар, хат-хабарларды жеткізудің қауіпсіздігі мен сенімділігі және т.б.) жағдайында Орындаушы тарапынан ешқандай кепілдіктер мен міндеттемелерсіз.

1.3. Орындаушы Шарт бойынша көрсете алатын (орындайтын) қызметтер мен жұмыстардың тізбесі және олардың маңызды сипаттамалары Орындаушының веб-сайтында жарияланған.

1.4. Қызметтер көрсету және жұмыстарды орындау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

1.5. Орындаушы қызметтерге қол жеткізу қызметтерін көрсетуге барлық құқықтары бар екенін растайды.

1.6. Орындаушы ұсынатын қызметтер стандартты веб-интерфейстермен салыстырғанда қосымша функционалдылықты қамтамасыз ету арқылы Тапсырыс берушіге әлеуетті тұтынушылармен телефон байланысын қамтамасыз етуге арналған. Тапсырыс беруші алған барлық ақпарат ұсыныс болып табылады және Орындаушы осы деректер негізінде қабылданған шешімдер үшін жауап бермейді.

1.7. Тапсырыс беруші жариялаған барлық ақпарат Орындаушының серверінде сақталады және Тапсырыс беруші осы келісімге қосылу арқылы ақпаратты орналастыруға келіседі.

1.8. Қызметтерге қол жеткізудің барлық нәтижелері белгіленген ережелерге және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес құзыретті органдардан және үшінші тұлғалардан тиісті рұқсаттарды алмаған тұлғаларға берілмейді.

 1. МЕРЗІМДЕРДІ ЕСЕПТЕУ

2.1. Келісімнің мақсаттары үшін барлық шарттар Астана уақытымен анықталады. Жұмыс күндері сенбі және жексенбі демалыс күндері бар бес күндік жұмыс аптасының ресми күнтізбесіне сәйкес белгіленеді.

2.2. Оқиғалардың уақытын анықтау үшін Орындаушының жүйесінде сақталған уақыт көрсеткіштері қолданылады.

 1. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

3.1. Тапсырыс берушінің құқықтары мен міндеттері:

3.1.1. Тапсырыс беруші осы Келісімнің шарттарын сақтауға міндеттенеді.

3.1.2. Тапсырыс беруші желілік қауіпсіздікті бұзуға немесе осы веб-сайттың бағдарламалық-техникалық құралдарының жұмысын бұзуға бағытталған іс-әрекеттер жасамауға міндеттенеді.

3.1.3. Тапсырыс беруші мазмұны ұлттық және халықаралық құқық нормаларына қайшы келетін ақпаратты тарату үшін қызметтерді пайдаланбауға міндеттенеді.

3.1.4. Тапсырыс беруші admissions.fizmat.kz сайттарының төлем бетінде немесе шот-фактура бойынша көрсетілген мөлшерде және мерзімде төлеуге міндеттенеді.

3.1.5. Тапсырыс беруші өзінің жеке кабинетінде және admissions.fizmat.kz сайттарында жарияланған бағалармен, оның ішінде егер оларды Орындаушы өзгерткен болса, келісімін растайды. Өзгерістер admissions.fizmat.kz сайттарында жарияланған сәттен бастап күшіне енеді.

3.1.6. Тапсырыс беруші Орындаушының пошталық мекенжайына және Орындаушының admissions@fizmat.kz электрондық мекенжайына «шартты бұзу» тақырыбымен ресми сұрау салуды жіберу арқылы Шартты бұзуға құқылы.

3.1.7. Алынған нәтижелерді қолданыстағы заңнамаға және осы Офертаның шарттарына қайшы келмейтін мақсаттарда пайдалану.

3.1.8. Тапсырыс беруші ұсынылатын қызметтің жекелеген параметрлерін өзгерте алады (оның ішінде қосымша қызметтерге тапсырыс бере алады). Бұл ретте, прейскурант параметрлердің мұндай өзгерістері негізгі қызметтің құрамына енгізілгенін немесе олар Орындаушының сервистеріне қол жеткізудің жеке ақысы үшін көрсетілетін қосымша қызметтер болып табылатынын, сондай-ақ өзге де қызметтерді көрсететінін және Тапсырыс берушінің білім беру қызметтерімен байланысты жұмыстарды орындайтынын айқындайды.

3.1.9. Қызметтерге Тапсырыс беру және оларды басқару Тапсырыс берушінің өтінімдерді беруі арқылы курстар бөлімі арқылы жүзеге асырылады.

3.2. Орындаушының құқықтары мен міндеттері:

3.2.1. Орындаушы, мұндай ақпаратты ұсыну қызметтер көрсетудің қажетті шарты болып табылатын не халықаралық заңнаманың нормативтік актілерінің талаптарына байланысты мұндай ақпаратты беру міндетті болып табылатын жағдайларды қоспағанда, тіркеу нысанын толтыру кезінде Тапсырыс беруші берген жеке сипаттағы ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етуге міндеттенеді.

3.2.2. Орындаушы IP-мекенжайларды, cookies-ті және егер мұндай ақпарат қызметтер көрсету барысында алынған болса, сұратылған беттердің мекенжайларын қоса алғанда, тапсырыс берушінің барлық қосылыстары туралы ақпаратты сақтауға, серіктестерге беруге және ұсынылатын қызметтің сапасын жақсарту мақсатында пайдалануға құқылы.

3.2.3. Орындаушы, егер бұл ақпараттың сипаты немесе мазмұны халықаралық құқықтың қолданыстағы нормативтік актілерін бұзады, қорлайтын, талаптарды бұзады деп есептесе, Тапсырыс беруші admissions.fizmat.kz сайтында орналастырған кез келген ақпаратты алдын ала ескертусіз жоюға құқылы. басқа азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделері немесе осы Шартқа қайшы келетін ‒ Оферта.

3.2.4. Тапсырыс беруші осы Шарттың талаптарын бұзған жағдайда, оның ішінде, егер Тапсырыс беруші тіркеу сауалнамасында ұсынған ақпарат төленген соманы қайтармай шындыққа сәйкес келмейді деп есептесе, Орындаушының осы Тапсырыс берушіге алдын ала хабарламай қызмет көрсетуді тоқтата тұруға немесе тоқтатуға құқығы бар.

3.2.5. Орындаушы admissions.fizmat.kz сайтында жаңа бағаларды жариялау арқылы қызметтердің бағасын өзгертуге құқылы.

3.2.6. Егер, аварияға немесе профилактикалық жұмыстар жүргізуге байланысты қызмет көрсетудегі үзіліс 12 сағаттан артық болса, Тапсырыс берушіге Қызмет көрсету кезеңі қызмет көрсетудегі үзілістің әрбір толық немесе толық емес 24 сағаттық кезеңі үшін бір тәулікке ұзартылады.

3.2.7. Тапсырыс беруші осы офертаға сәйкес міндеттемелерді бұзған жағдайда, Тапсырыс берушіге Қызмет көрсетуді тоқтата тұру. Егер Тапсырыс берушінің іс-әрекеті сервис жеткізушісіне материалдық залал келтірсе, онда Орындаушы сервиске Тапсырыс берушіден келтірілген залалды өтеуді талап ету құқығын өзіне қалдырады.

3.2.8. Егер Оферта-шарты бойынша Орындаушының сервиске Тапсырыс берушіге көрсеткен қызметтерінің құны тапсырыс берушінің Қызметтерді көрсеткені үшін алдын ала төлем ретінде Орындаушыға аударған сомасына тең болса немесе асып кетсе, қызметтер көрсетуді тоқтата тұру немесе Оферта-шартын біржақты тәртіппен бұзу.

 1. ТӨЛЕМ ТӘРТІБІ

4.1. Тапсырыс берушімен есеп айырысуларды есепке алу үшін Орындаушы Қызметтерді басқару жүйесінде Тұтынушыға бір немесе бірнеше Жеке шот ашады. Қызметке тапсырыс беру кезінде Тұтынушы осы қызмет үшін төлемдер есепке алынатын Жеке кабинетті көрсетеді.

4.2. Пайдаланылмаған ақшалай қаражатты тапсырыс берушіге дербес шоттан қайтару тапсырыс берушінің ЖСН және есеп айырысу шотының деректемелері, сондай-ақ төлемді растайтын құжаттың түпнұсқасы көрсетілген жазбаша өтінімі бойынша оның қазақстандық банктегі теңгелік шотына аудару арқылы орындалады. Қайтару өтінімді алғаннан кейін 20 жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

4.3. Орындаушы реквизиттері осы Шарттың 11-тармағында көрсетілген Орындаушының банктік шотына қазақстандық теңгеде қолма-қол ақшасыз аудару түріндегі төлемдерді қабылдайды.

4.4. Орындаушы Орындаушының веб-сайтында орналастырылған төлемдерді қабылдау ережелеріне сәйкес төлемдерді басқа нысанда қабылдауға құқылы. Төлемді тиісті нысанда жүзеге асыра отырып, Тапсырыс беруші төлемді жүзеге асыру кезінде қолданыстағы редакцияда осы ережелермен келіседі. Ережелер, атап айтқанда, төлемдерді жүзеге асыру үшін қосымша құжаттарды ресімдеу қажеттілігін белгілеуі мүмкін, төлемдерді есепке алу шарттарын және аударылған қаражатты есеп айырысу бірліктеріне қайта есептеу ерекшеліктерін және т.б.

4.5. Орындаушының қызметтерді көрсетуі Тапсырыс беруші Прайс-парақшаға сәйкес таңдалған тариф бойынша соманы 100% алдын ала төлегеннен кейін жүзеге асырылады. Тапсырыс беруші төлемдерді осы Шарттың 11-тармағында көрсетілген деректемелер бойынша немесе Орындаушы берген шот-фактуралар негізінде жүзеге асырады.

4.6. Тапсырыс берушінің Орындаушыға ақша аударуға арналған төлем құжаттарында төлем мақсатына қаражат аударылуы тиіс Жеке шоттың нөмірі немесе оның негізінде төлем жүргізілетін шоттың нөмірі болуы тиіс. . Аударымды Клиент үшін үшінші тұлғалар жүзеге асырған жағдайларда төлем құжатында қосымша төлем Клиент үшін жасалғаны туралы белгі (оның нақты атауын көрсете отырып) болуы тиіс.

4.7. Қызметтердің бағасы Прайс-парақшамен анықталады. Қызметтің бағасы тіркелген (абоненттік) төлемнен және/немесе Қызметтерді басқару жүйесінің деректері негізінде айқындалатын нақты тұтынылған ресурстар үшін төлемнен тұруы мүмкін.

4.8. Тапсырыс беруші қызметті көрсетудің басталу күніне дейін кемінде 3 жұмыс күн бұрын оны алудан бас тартқан жағдайда және осы шартты бұзу туралы хабарламамен Дербес шоттан есептен шығарылған қаражат Келісім-шарттың 4.2-тармағына сәйкес орындаушыдан WOOPPAY жүйесінің операторы ұстап қалатын соманы шегере отырып қайтарылады.
Тапсырыс беруші қызметті көрсетудің басталуына дейін 3 жұмыс күн ішінде оны алудан бас тартқан кезде осы Келісім-шартты бұзу туралы хабарламамен қызмет үшін дербес шоттан есептен шығарылған қаражат қайтарылмайды.

 1. ҚҰЖАТТАРДЫ ТІРКЕУ ТӘРТІБІ

5.1. Қызметтер нақты көрсетiлуi аяқталған есептi кезеңде көрсетiлген болып есептеледi. Бірнеше есептік кезеңде үздіксіз көрсетілетін қызметтер үшін Тапсырыс берушінің өтініші бойынша құжат айналымы мақсатында қызметтерді көрсетудің аралық мерзімдері – қызмет көрсетілген әрбір есептік кезеңнің соңғы күні белгіленеді. Қызметтерді көрсетудің әдепкі мерзімі Орындаушы белгілеген күн болып табылады.

5.2. Егер есепті кезеңде Орындаушы Тапсырыс берушіге қызмет көрсеткен болса, онда есепті кезеңнің соңғы күнінде Орындаушы қызметтерді көрсету туралы акт жасайды және оны бес күн ішінде Тапсырыс берушіге электрондық пошта арқылы жібереді. Тапсырыс беруші актіні жіберген күннен бастап бес күн ішінде оған өзінің қарсылығын жазбаша түрде мәлімдеуге құқылы. Олай болмаған жағдайда акт бекітілген болып есептеледі.

5.3. Тапсырыс берушінің талабы бойынша акт және белгіленген жағдайларда шот-фактура пошта арқылы жіберіледі.

5.4. Жеке жеке шоттар болған жағдайда бухгалтерлік құжаттар жеке шоттардың барлық жиынтығын ескере отырып жасалады.

5.5. Орындаушы Тапсырыс берушілерге қызметтерді көрсету және жұмыстарды орындау үшін Орындаушы қол қойған Ұсыныс Шарттарының түпнұсқаларын ұсынбайды.

 1. ХАТ АЛМАСУ

6.1. Осы Шартта немесе қызметтердің сипаттамасында тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, тараптар электрондық пошта арқылы хабарламаларды (хабарламалар, хабарламалар) жібереді. Бұл жағдайда Тапсырыс беруші хабарламаларды (хабарламалар, хабарламалар) мына мекенжайға жіберуі керек:

admissions@fizmat.kz – Шарт бойынша есеп айырысулар үшін; қызметтерді көрсетуге қатысты.

6.2. Орындаушы хабарламаларды (хабарламаларды, хабарламаларды) веб-сайтта орналастырады, сондай-ақ оларды Қызметтерді басқару жүйесінде өзі көрсеткен Тапсырыс берушінің электрондық поштасына жібереді. Тұтынушы Қызметтерді басқару жүйесінде оның атына жіберілген хабарламалардың (хабарламалардың, хабарламалардың) болуын жүйелі түрде (аптасына бір рет) тексеруге, сондай-ақ Қызметтерді басқару жүйесінде электрондық пошта мекенжайы туралы ақпараттың болуын қамтамасыз етуге міндетті. жаңартылған және пошта жәшігі қолжетімді.

 

 1. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ЖӘНЕ ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

7.1. Орындаушы Қызметтерді пайдалану мүмкін еместігі немесе Қызметтердің сапасыздығы үшін жауапкершіліктен толығымен босатылады.

7.2. Орындаушы осы Оферта-шарт бойынша өз міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамағаны немесе тапсырыс берушілердің басқа веб – сайттарына келтірілген залал үшін, егер орындамау немесе тиісінше орындамау немесе келтірілген зиян техногендік сипаттағы еңсерілмейтін күш мән-жайларының, атап айтқанда: қуатты электр немесе компьютерлік желілердегі немесе Электр байланысының жұмыс істеуі үшін пайдаланылатын өзге де жүйелеріндегі авария (жұмыстағы іркіліс) салдары болып табылса, жауапкершіліктен толық босатылады. admissions.fizmat.kz немесе басқа веб-сайттар.

7.3. Орындаушы Тапсырыс берушінің ақпаратын толық немесе ішінара жоғалтқан жағдайда, егер мұндай жоғалту Тапсырыс берушінің өзінің қасақана немесе абайсыз әрекетінен (Тапсырыс берушінің объектілері мен қосымшаларын жою және т.б.) салдарынан болса, жауапкершіліктен босатылады.

7.5. Орындаушы Ақпараттық немесе жарнамалық материалдардың дұрыстығы немесе олардың Тапсырыс берушінің қалауы мен қажеттіліктеріне сәйкестігі үшін, сондай-ақ Тапсырыс берушінің де, кез келген үшінші тұлғалардың да кез келген залалы немесе жоғалған пайдасы үшін, тіпті егер бұл Қызметтерді пайдалану немесе пайдалану мүмкін еместігінің нәтижесі болса да жауап бермейді.

7.6. Орындаушы admissions.fizmat.kz сайтында Тапсырыс беруші алған кез келген ресурстарды, сілтемелерді пайдаланудың сапасы, мазмұны және салдары үшін немесе Қызметтерді көрсету нәтижесінде жауапты емес.

7.7. Тапсырыс беруші «Республикалық физика-математика мектебі» КЕАҚ қызметтерін, «Республикалық физика-математика мектебі» КЕАҚ және оның серіктестері жариялаған ақпараттық материалдарды, Қызметтерді көрсету үшін пайдаланылатын компьютерлік бағдарламаларды және порталдың дизайнын мойындайды және келіседі. осы салада әрекет ететін халықаралық құқық актілерімен қорғалады.

7.8. Бұл материалдарды пайдалануға және сілтеме жасауға admissions.fizmat.kz және осы материалдарды ұсынған серіктестер сілтемесі арқылы ғана рұқсат етіледі.

7.9. Орындаушы қызметтерді көрсетудің сапасы мен үздіксіздігін қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдай отырып, алайда қызметтерді көрсету үшін пайдаланылатын бағдарламалық қамтамасыз етуде қателердің болмауына, оның компьютерлік вирустардан абсолютті қорғалуына және т.б. кепілдік бере алмайды. Орындаушы мен Тапсырыс беруші қызметтерді қызмет көрсетудегі үзіліс адам өміріне қауіп төндіретін немесе ауыр апатқа әкеп соғуы мүмкін жағдайларда пайдалана алмайды.

Орындаушы Орындаушының бақылауында емес телекоммуникация желілеріндегі ақаулар үшін жауапты емес.

7.10. Тапсырыс беруші Орындаушының қызметтеріне қол жеткізу үшін парольдерді сақтауға және Тапсырыс берушінің кінәсінен парольдерді жоғалту нәтижесінде келтірілген материалдық залалға толық жауапты.

7.11. Тапсырыс беруші оған қызмет ұсынған ұсынымдар негізінде қабылдаған шешімдері мен әрекеттерінің салдары үшін жауапты болады. Үшінші тұлғалардың (жарнамалық желілердің) ұсынысының шарттарын сақтамау Тапсырыс берушінің үшінші тұлғалар мен Орындаушы алдында бір мезгілде жауапкершілікке ие болуы мүмкін.

7.12. Орындаушының Оферта-шартына немесе оны орындауға қатысты кез келген шағым немесе талап үшін жалпы жауапкершілігі осындай талап немесе талап қойылған кезде Тапсырыс берушінің шотындағы сомамен шектеледі.

7.13. Қызмет көрсетуші Оферта-шартының талаптарын бұзғаны үшін жауапкершіліктен босатылады, егер мұндай бұзушылық форс-мажорлық жағдайлармен (форс-мажорлық жағдайлар), соның ішінде: өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, Құдайдың басқа да әрекеттері, электр қуатының және/немесе компьютердің болмауынан туындаса. Желінің жұмысы, ереуілдер, билік органдарының әрекеттері, тәртіпсіздіктер, жоғарыда аталғандармен шектелмейтін, Қызмет көрсетушінің Ұсыныс шарты бойынша өз міндеттемелерін орындауына әсер етуі мүмкін және Қызмет көрсетушінің бақылауынан тыс кез келген басқа жағдайлар.

 1. ОФЕРТА-ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ОНЫ ӨЗГЕРТУ МЕН БҰЗУ ТӘРТІБІ

8.1. Шарт Тапсырыс берушінің Шартқа келісімін көрсететін әрекеттерді (Орындаушының admissions.fizmat.kz сайтында тіркелу, Орындаушы қызметтеріне тапсырыс беру, Орындаушыға төлем жасау және т.б.) жасау арқылы Тапсырыс берушімен қабылданған сәттен бастап күшіне енеді. қызметтер көрсетілгенге дейін жарамды.

8.2. Тапсырыс беруші кез келген уақытта Шартты бұзуға құқылы.

8.3. Егер Орындаушы бір ай ішінде Шарт бойынша Тапсырыс берушіге қызмет көрсетпесе, Тапсырыс берушіні бұзудың болжамды күнінен кемінде бір апта бұрын ескерте отырып, Орындаушы Шартты бұзуы мүмкін.

8.4. Орындаушы баға прейскуранттарын біржақты тәртіпте өзгерте алады. Орындаушы Шартта белгіленген тәртіппен Тапсырыс берушіге енгізілген өзгерістер туралы хабарлайды, бұл ретте өзгерістер олар веб-сайтта жарияланған күннен бастап күшіне енеді.

8.5. Орындаушы қызметтерді көрсетуге шарттың жаңа үлгілік нысанын енгізуге және Тапсырыс берушіге жаңа үлгілік нысанда шарт жасасуды ұсынуға құқылы.

8.6. Шарт жаңа нысанда, атап айтқанда, егер Тапсырыс беруші Орындаушының қызметінен бас тартпаса, қайта жасалған болып саналады.

8.7. Шартты бұзу процесі бұрын тапсырыс берілген қызметтерді көрсеткеннен кейін және тараптардың барлық есеп айырысулары аяқталғаннан кейін аяқталады.

8.9. Шартты бұзу туралы хабарлама жазбаша түрде жіберіледі.

 1. ЖЕКЕ ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУГЕ КЕЛІСІМ БЕРУ

Осы Қосымшаға сәйкес Тараптар Шартты орындау мақсатында Тапсырыс беруші Орындаушыға берген дербес деректерді өңдеу бойынша келесі ережелермен келісті.

9.1. Тапсырыс берушінің (Дербес деректер субъектісінің) дербес деректерін өңдеу деп Орындаушының дербес деректерді жинауды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, Өзгертуді), пайдалануды, таратуды (оның ішінде беруді), иесіздендіруді, бұғаттауды, жоюды қоса алғанда, дербес деректермен іс-әрекеттері (операциялары) түсініледі.

9.2. Тапсырыс берушінің жеке деректерді беруінің және оларды Орындаушының кейіннен өңдеуінің мақсаты Тапсырыс берушінің Орындаушының қызметтерін алуы болып табылады. Осы Келісім Шарттың қолданылу мерзімі ішінде және Шарт бұзылған күннен бастап кемінде үш жыл бойы жарамды.

9.3. Осы Қосымшаның қорытындысын Тараптар Тапсырыс берушінің келесі дербес деректерді өңдеуге келісімі ретінде таниды: тегі, аты, әкесінің аты; пошталық мекенжайлар (тіркеу орны бойынша және байланыстар үшін); телефон нөмірлері; электрондық пошта мекенжайлары (E-mail). Тапсырыс берушінің жеке деректерін өңдеу аяқталғаннан кейін Орындаушы қолданыстағы заңнамада көзделген дербес деректері бар құжаттарды сақтау мерзімдері өткеннен кейін олардың жойылуын қамтамасыз етеді.

9.4. Тапсырыс беруші осы Шартты орындау мақсатында Орындаушыға дербес деректермен мынадай әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыру құқығын береді: жинау және жинақтау; шарттың қолданылу мерзімі ішінде және нормативтік құжаттарда белгіленген есептілікті сақтау мерзімдерінен кем емес, бірақ шарттың қолданылуы тоқтатылған күннен бастап кемінде үш жыл сақтау; нақтылау (жаңарту, өзгерту); пайдалану; жою; иесіздендіру; дербес деректерді рұқсатсыз қол жеткізуден қорғауды қамтамасыз ететін шараларды сақтай отырып, үшінші тұлғаларға беру, оның ішінде трансшекаралық. Егер Орындаушы өзі қабылдаған шаралар беру, оның ішінде трансшекаралық кезінде дербес деректерді толық қорғауды қамтамасыз ете алмайды деп есептесе, Тапсырыс беруші, егер бұл Тапсырыс беруші қызметтерінің жұмыс істемеуіне әкеп соқпаса, оның дербес деректері иесіздендірілген түрде берілетініне келіседі.

9.5. Дербес деректерді өңдеуге келісімді қайтарып алу Тапсырыс берушіге Орындаушыға қарапайым жазбаша нысанда тиісті бұйрықты жіберу арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл ретте Тапсырыс беруші мұндай қайтарып алу Орындаушының Тапсырыс берушіге қызметтерді көрсетуін тоқтатуға әкелуі мүмкін екендігімен келіседі.

 1. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

10.1. Егер осы Оферта-Шарттың қандай да бір талабы заңды күшін жоғалтса, заңсыз деп танылса және осы Оферта-шарттан шығарылса, бұл осы Оферта-Шарттың басқа талаптарының жарамсыздығына әкеп соқпайды, олар заңды күшін сақтайды және барлық Тараптардың орындауы үшін міндетті болып табылады.

10.2. Осы Оферта келісімімен реттелмеген барлық мәселелер халықаралық құқықтың қолданыстағы нормаларына және Орындаушының жергілікті нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес, олардың қолданыстағы халықаралық құқық актілеріне сәйкестігі жағдайында шешіледі.

 1. ОРЫНДАУШЫНЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ

 

«Республикалық физика-математика мектебі» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

БСН 941240001210

KZT шот нөмірі: KZ 146017131000052888

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ

BIC HSBKKZKX

Мекен-жайы: 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғылы, 55/23 үй

тел. 8 775 335 4967

«РФМV» КЕАҚ Басқарма төрағасы Р.С. Калиев

____________________________

М.О.