Admissions
Жыл сайын FizMat қазақстанның барлық өңірлерінен үздік оқушыларды жинайды
Тіркелу
Оқыту тілі
*Маңызды: жоғарыда көрсетілген үміткердің фотосуреті сәйкес келмеген жағдайда
өтінімі қабылданбайды
Вместо свидетельства о рождении разрешается загрузить скан. версию паспорта в развернутом виде.
емтиханды өткізу тәртібі туралы толық ақпарат, сондай-ақ емтиханның нәтижелері
сіз көрсеткен электронды мекен-жайға жіберілетін болады
Сіз халықтың осал топтарына жатасыз ба?
Сіз оқу орталықтарында қосымша сабақтарға қатысасыз ба?